نمایش دادن همه 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

آموزش بافت بافت خورشیدی مناسب برای رومیزی پادری دستگیره زیر بشقابی بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال

25,000 تومان

آموزش بافت بافت قلاب بافی طرح هندوانه بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال

20,000 تومان

آموزش بافت پرتقال قلاب بافی بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال مناسب برای انواع دستگیره پادری زیر بشقابی

15,000 تومان

آموزش بافت توت فرنگی برجسته بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال مناسب برای زیر بشقابی. زیر لیوانی. دستگیره. پادری

20,000 تومان

آموزش بافت دومدل طرح افتابگردان مناسب برای زیر بشقابی زیر لیوانی دستگیره پادری بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال

25,000 تومان

اموزش بافت برجسته قلاب بافی بصورت فیلم رج به رج مناسب برای انواع پادری زیر بشقابی زیر لیوانی دستگیره رومیزی

25,000 تومان

اموزش بافت ترکی قلاببافی بصورت فیلم رج به رج

30,000 تومان

اموزش بافت زیر بشقابی قلاب بافی بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال

15,000 تومان

اموزش بافت موتیف برگ انگور بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال

20,000 تومان

اموزش بافت پفکی بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال مناسب برای زیر بشقابی دستگیره پادری

25,000 تومان

اموزش بافت ترکی افتابگردان بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال مناسب برای رومیزی. پادری. دستگیره. زیر بشقابی

30,000 تومان

اموزش بافت ترکی مدل ستاره ای قلاب بافی بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال مناسب برای انواع دستگیره زیر لیوانی و زیربشقابی

20,000 تومان

اموزش بافت زیر بشقابی طرح ماندالابصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال

20,000 تومان

اموزش بافت مدل ترکی قلاب بافی بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال مناسب برای زیر بشقابی. دستگیره. زیر لیوانی. پادری

25,000 تومان

اموزش ست کامل شامل زیر بشقابی دستمال سفره و زیر لیوانی قلاب بافی بصورت فیلم رج به رج همراه با رفع اشکال

30,000 تومان